banermali.png
baner001.jpg baner002.jpg baner003.jpg baner004.jpg baner005.jpg baner006.jpg baner007.jpg baner008.jpg baner009.jpg baner010.jpg baner011.jpg baner012.jpg baner013.jpg

Indeks Članka

 

RAZVOJNE ZADAĆE

 

Unapređivanje njege i brige za zdravlje:

 • Poticati dijete na istraživanje mogućnosti vlastitog tijela kroz pokret, kretanje, igru 
 • Usavršavanje prirodnih oblika kretanja u trčanju, skakanju, penjanju, nošenju, bacanju Poticati razvoj i fleksibilnost sitnih i velikih skupina mišića (stopalo, šaka)
 • Omogućiti razvoj psiho.motoričkih sposobnosti (ravnoteža, snaga, brzina, fleksibilnost, spretnost, preciznost, fina koordinacija, izdržljivost)

Razvoj samostalnosti djeteta:

 • U jelu, osobito upotreba salveta, pribora za jelo, samoposluživanje kod uzimanja obroka
 • Pravilan redoslijed pri održavanju osobne higijene
 • Pri svlačenju i oblačenju, vezanju uzica na obući
 • Pri snalaženju u okolini, slobodno kretanje i uočavanje opasnih situacija

 

Razvijati kod djeteta sigurnost, sposobnost druženja s drugom djecom, socio-emocionalnu osjetljivost, sposobnost samokontrole, pozitivnu sliku o njemu samom:

 • Spoznaju da može i zna učiniti nešto više za sebe i druge
 • Omogućiti stjecanje sve bogatijeg iskustva i spoznaja o sebi
 • Poštivanje osjećaja drugih i učestvovanje u emocijama koje se javljaju u skupini, te uvažavanje poželjnih ponašanja
 • Razumijevanje potrebe planiranja igre i aktivnosti
 • Razvijati osjećaje i shvaćanje vrijednosti rada i čuvanja materijalnih i kulturnih dobara
 • Razvijati mogućnost kontroliranja impulzivnih, osobito opasnih, ponašanja i želja, naročito: istrčavanje na kolnik, opasno kretanje i baratanje predmetima

 

Razvijati radoznalost i stvaralački odnos prema svijetu:

 • Baratanjem, isprobavanjem, istraživanjem poznatih i novih materijala, igre otkrivanja i eksperimentiranja, promatranje i upoznavanje
 • Mogućnost igre ritmovima i rimama
 • Različite funkcije istih ili sličnih predmeta
 • Razvijati spoznajne funkcije i poticati aktivno – istraživački odnos prema okolini svim osjetilima: osobine predmeta (veličina, oblik, dubina, udaljenost, tekstura, boje, miris, okus…),

 

Razvijati u djeteta sposobnost spoznavanja vanjskog svijeta, osobito:

 • Sposobnost rješavanja problema stvaranjem pretpostavki, traženje točnih rješenja otkrivanjem zakonitosti i principa rada
 • Uočavanje veza i odnosa u prirodnim pojavama, društvenim zbivanjima, fizikalnim pojavama
 • Otkrivanje uzročno-posljedičnih veza, prostornih, vremenskih, kvalitativnih i kvantitativnih odnosa među stvarima i pojavama

 

Razvijati u djeteta sposobnost komunikacije govorom, osobito:

 • Poticati djecu na istraživanje različitih mogućnosti izražavanja (gestom, mimikom, pokretom, govorom, likovnim sredstvima)
 • Poticati monološki  (opisivanje, prepričavanje: doživljenog, izmišljenog) i dijaloški govor
 • Razvijati sposobnost slušanja i razumijevanja
 • Razvijanje sposobnosti doživljavanja literature, umjetničko promatranje, interpretacija slikovnica, književnih i scenskih djela, aktivnosti raznovrsnog izražavanja
 • Bogatiti rječnik novim riječima

 

Razvijati sposobnost vizualno – likovne komunikacije:

 • Osjetljivost za likovna sredstva i materijale u izražavanju linijom (olovka, ugljen, kreda, tuš), bojom (tempera, pastela, flomaster, akvarel), oblikom (glina, tijesto, plastelin, pijesak, karton, prirodni materijali, neobrađeni materijali)
 • Razvoj osjetljivosti za likovne elemente (boja, linija, ploha, volumen, tekstura, struktura, ravnoteža, kontrast, niz, ritam, simetriju, sklad)
 • Sposobnost doživljavanja i razumijevanja likovnih djela

 

Razvijati glazbenu komunikaciju:

 • Glazbeni sluh (slušna percepcija, razlikovanje slušnih podražaja, uočavanje i oponašanje zvukova iz okoline)
 • Razlikovanje kontrasta u glazbi (veselo - mirno, glasno - tiho, brzo – sporo, visoko – nisko)
 • Prepoznavanje poznatih melodija, točno pjevanje
 • Uočavanje ritma, igra ritmom
 • Doživljaj glazbenog djela, vokalnog i instrumentalnog

 

Kalendar događanja

Svibanj 2021
8
Subota
nema događanja
BuaXua Calendar

Eko-himna

Brojač posjetitelja


Trenutno

1
Online

08 Svi 2021
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com