banermali.png
baner001.jpg baner002.jpg baner003.jpg baner004.jpg baner005.jpg baner006.jpg baner007.jpg baner008.jpg baner009.jpg baner010.jpg baner011.jpg baner012.jpg baner013.jpg

Indeks Članka

 

Odgojna skupina. Posebni program rada s djecom u predškoli ostvarivati će se s djecom u šestoj i sedmoj godini života, odnosno s onom djecom koja su prema dobi, školski obveznici za sljedeću školsku godinu, a koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću. Broj odgojnih skupina i  broj djece u skupini ovisi o broju polaznika predškole, koji je svake godine promjenjiv.

 

 

SUDIONICI PROVEDBE PROGRAMA I STRUČNI SURADNICI

 

  • Ravnateljica ustanove dječjeg vrtića  „Dugo Selo“, Sesan Draženka - uz voditelja predškole najodgovornija je osoba za osiguravanje potrebnih uvjeta za optimalan rad (dobar izbor voditelja, osiguravanje prostora, opreme, sredstava). Ravnateljicu će djeca i roditelji upoznati na prvom susretu, na kojem će ih upoznati s izvedbenim programom rada predškole, općenito s njezinom namjenom, važnošću i stilom rada. Ravnateljica ustanove će pomoći voditelju predškole uspostaviti vezu s čimbenicima izvan ustanove koji mogu pomoći pri organizaciji i provedbi predviđenog programa. Ravnateljica će angažirati stručni tim koji se sastoji od pedagoga i psihologa ustanove, glavne medicinske sestre, defektologa i logopeda. 
  • Voditeljica predškole – je neposredni izvršitelj i kreator izvedbenog programa.  

Stručni profil voditeljice treba obuhvaćati:  

- poznavanje razvojnih osobitosti i mogućnosti djece u šestoj godini života

- poznavanje programa, odnosno svih činjenica važnih za stvaranje dobrog izvedbenog programa kojim će se djeci omogućiti optimalan tjelesni i duševni razvoj

- poznavanje i znalački odabir načina i sredstava za koja se s velikom sigurnošću može pretpostaviti da će imati najbolje učinke u razvojnom poticanju djece

- osposobljenost za uspješnu komunikaciju sa svim čimbenicima koji su vezani uz predškolu i mogu pridonijeti uspješnom pripremanju djece za polazak u školu

- sposobnost i otvorenost voditelja za upoznavanje i prihvaćanje novih znanstvenih spoznaja koje će smišljeno i stvaralački nastojati ugraditi u djelokrug svoga rada

- nastojanje za uspostavljanje sklada s djecom, individualno i sa skupinom u vezi s zajedničkim interesom ili aktivnostima

- razumijevanje potreba, želja, osjećaja, tegoba i mogućih poteškoća svakog djeteta

- uspostavljanje suradničkog odnosa s roditeljima polaznika

  • Psiholog (Goranka Matić-Šarić) – u procjenjivanju psihofizičke pripremljenosti djeteta za školu bitnu ulogu imaju stručni suradnici. Pri davanju stručnog mišljenja psiholog će surađivati s voditeljem predškole – odgajateljem, roditeljima polaznika, te s drugim stručnjacima (logoped).
  • Pedagog (Nikolina Bošnjak) – sudjeluje u planiranju, radu, s djecom, odgajateljima i roditeljima, organizira i provodi ispitivanje zrelosti djece za polazak u školu, organizira radionice, zajedno s stručnim timom provodi programe za djecu s poteškoćama u razvoju (pomažu u učenju), provjerava realizaciju programa (nazočnost na aktivnostima)
  • Viša medicinska sestra (Vms. Vlatkica Tovernić) – sudjeluje u nadzoru higijenskog stanja i održavanja čistoće prostora, opreme i igračaka; provodi higijensko.epidemiološke mjere, provodi mjere profilakse i te mjere primarne prevencije, vodi brigu o trijaži, prati i analizira povrede djece, otvara i vodi zdravstvene kartone, sudjeluje u edukaciji odgajatelja, djece i roditelja na temu zdravlja i zdravstvene zaštite

Logoped (vanjski suradnik) – bavi se prevencijom, otkrivanjem, dijagnosticiranjem i terapijom verbalnih i/ili neverbalnih komunikacijskih poremećaja (jezik, govor, glas) kod djece predškolske dobi, u suradnji sa stručnim timom, odgajateljima i roditeljima. Potiče  poboljšanje komunikacijskih vještina i učinkovitosti.

 

Kalendar događanja

Svibanj 2021
8
Subota
nema događanja
BuaXua Calendar

Eko-himna

Brojač posjetitelja


Trenutno

1
Online

08 Svi 2021
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com